Soutěžící měli za úkol vypracovat dle zadání a výkresové dokumentace NC program pro výrobu součástky. „Laicky řečeno jde o výrobu zvětšeného modelu krytu převodovky brusky. Samozřejmě podle zadání a plánů," prozradili za dozor v počítačové učebně Miroslav Čejka a Václav Opatrný, kteří na klidný průběh ve třídě dohlíželi. Nejlepší práce mají pokračovat do státního kola. O výsledcích budeme informovat.