Dnes nadchází jeden z významných mezníků rekonstrukce území takzvané Spilky. Tedy plochy ležící v centru, za frontou domů ohraničujících Masarykovo náměstí, s nímž je ze dvou stran propojená. Akce, jejíž vysoutěžená cena (bez DPH) by měla spolknout 14 milionů a 780 tisíc, je z 85 procent uznatelných nákladů zaštítěná dotací z ROP Jihozápad, tedy z evropských peněz. Realizace celého záměru má být dokončená k osmému červnu příštího roku.

„Práce postupují podle harmonogramu," konstatoval vedoucí odboru rozvoje města Jiří Hlad. „Hotová už je rekonstrukce kanalizace i vodovodu. Ten se nyní bude propojovat s rozvodem na Masarykově náměstí," dodal Hlad. Podle předpokladu stavbařů by k tomuto kroku mělo dojít, jak už je v úvodu naznačené, právě dnes.

V posledních dnech přibyla ve Spilce už také jáma na technologickou šachtu fontány. Prostranství nebude nadále jen průchozím, ale také odpočinkovým místem. Počítá se i s možností uskutečňovat tam kulturní akce. Kvůli záměru by zázemí lokality mělo být variabilně přizpůsobitelné.

Ve Spilce neustále probíhá také archeologický průzkum, ale měl by se už chýlit ke konci. Po jeho uzavření se uvažuje o eventualitě vystavení nálezů a přednášce o výzkumu a jeho výsledcích.