Část z ní ale nezmizí, bude existovat dál v jiné formě. Radní tento týden souhlasili se zavedením nové podnikatelské činnosti města, zaměřené na provozování zimního stadionu, hotelu Bílý lev a pronájmu nebytových protor.

Ohledně kotelen přišlo osm nabídek na jejich koupi, včetně obchodního podílu ze společnosti Tehor. Zatím byly ponechané v zalepených obálkách. K jejich otevření dojde až sedmého září na zastupitelstvu. „Radní už ale schválili komisi, která se bude prodejem kotelen zabývat. Návrh na něj by připravila na říjnové jednání zastupitelů. Záležet bude ale samozřejmě na obsahu doručených nabídek,“ konstatoval místostarosta Jaroslav Mráz.