Zástupce Československé strany lidové v tehdejším Národním shromáždění patřil k nejvýraznějším odpůrcům komunistů a vedl dlouhý a těžký boj proti jejich zemědělské reformě. Zatčen byl už v červnu 1948 a ve dvou vykonstruovaných procesech odsouzen nejprve k pěti letům těžkého žaláře a posléze v roce 1950 k trestu smrti (za údajnou přípravu vzpoury a útěku). Byl popraven v pankrácké věznici 23. května 1950.

Letos se pietní akt, organizovaný okresní organizací KDU-ČSL neuskuteční. Připomeňme si tedy minulý rok několika fotografiemi.