Včera dopoledne se na rokycanské trhy vydali pracovníci České obchodní inspekce (ČOI). Posvítili si zde na několik prodejců. Hned u prvního kontrolovaného stánku však zjistil inspektor několik pochybení. Prodejce dostane tučnou pokutu.

Inspektor ČOI nejprve orientačně zmapoval trhy. Poté si ve vytipovaném stánku nakoupil několik druhů zboží. V tomto případě se jednalo o vlašské ořechy, rozinky a škrabku na ryby a zeleninu. Po zaplacení zboží ještě požadoval paragon a poté se představil se slovy: „Jsem z České obchodní inspekce a tohle byl orientační nákup." Pak už následovaly formality v podobě předložení živnostenského listu. Inspektor prodejci ihned nastínil několik prohřešků: „První spočíval ve špatně vypsaném dokladu. Není na něm uvedená váha zboží a také cena za jednotlivé položky," sdělil Deníku (totožnost inspektora prozradit nelze). Kontrolou však prošel také textil, který prodejce ve svém stánku nabízel. „Oblečení má špatné označení. Není zde patrné materiálové složení. Musí být v české jazyce. Tady se ale nachází v angličtině," vysvětlil inspektor.

Po zkontrolování všech patřičných papírů se i s živnostenským listem odebral inspektor k sepsání protokolu o kontrole. „Prodejce poté protokol podepíše a do patnácti dnů se může odvolat. Poté jeho případ směřuje ke správnímu řízení," konstatoval. „Pokud by pokuta byla do pěti tisíc korun, řešíme to na místě. Tento prodejce má ale prohřešků několik, proto výši pokuty určuje ředitel," sdělil.

Inspektoři při procházení trhů už pouhým pohledem poznají, zda stánkaři nabízené zboží mají v pořádku. „Vánoč-ní zboží, které se na rokycanských trzích nachází je od pohledu v pořádku. Obsahovalo všechny patřičné náležitosti prodeje," uzavřel.