Se zájmem mnozí očekávali, jak v Rokycanské nemocnici, a. s. , dopadne návštěva nové krajské radní pro zdravotnictví Mileny Stárkové.

„Lidé pořád berou, že nám něco hrozí. Paní radní nepřijela s nějakým konkrétním záměrem, jen se seznamovala s nemocnicí, jejím chodem a podmínkami," uvedla ředitelka Hana Perková.

„Jako nová radní jsem se zajímala o nemocnice celkově, její fungováním i ekonomiku. A to stejnou měrou, jako to teď dělám i s jinými zdravotnickými zařízeními, která jsou v mé gesci," potvrdila radní. „Přesvědčila jsem se, že nemocnice v Rokycanech má v krajské síti své opodstatněné místo," doplnila Stárková.

„S radní jsme probírali dlouhodobou koncepci našeho zařízení a záležitosti, jež je třeba řešit ať hned nebo výhledově bavili se o plánech. Prohlédla si všechna oddělení, žádné nebylo konkrétněji v hledáčku jejího zájmu," udělala přítrž panujícím dohadům Perková.