Jsme např. členem mikroregionálního sdružení obcí Horní Berounka povodí Klabavy, jehož hlavní náplní je vybudování cyklostezek v tomto regionu.
Město je členem sdružení měst a obcí Plzeňského kraje a starosta města je již druhé volební období jeho předsedou.

Město je dále členem Svazu měst a obcí ČR a má svého zástupce v regionální komisi a komisi životního prostředí. Zástupce města je také členem rady SMO.
Dále je město členem sdružení měst a obcí Polygon, které se stará o veškeré odpady, kde zástupce města je předsedou již od roku 1994.
Dvoučlenné zastoupení má město ve vodohospodářském sdružení Rokycanska, které se hlavně stará o vodovodní a kanalizační zařízení měst a obcí a o to, aby se voda dostala ke všem občanům.

Své zastoupení má město i v monitorovacím výboru operačního programu životního prostředí ČR, který vyhlašuje výzvy na získání finančních prostředků z Evropské unie a schvaluje dokumenty potřebné k získávání těchto fondů v oblasti životního prostředí. Stejný zástupce je i členem pracovní skupiny při Krajském úřadu PK.
Všechna tato zastoupení jsou pro činnost zastupitelstva a městského úřadu důležitá.