Rok 2020 byl prověrkou schopností. Jak to hodnotíte u vás?

Jako covidové utrpení ve smyslu značných omezení nejen pro naše občany, ale i pro celý svět. Bylo vidět, jak se lidé semkli a podporovali jeden druhého. Rok 2020 se stal nezapomenutelným zvratem v našich životech s neočekávanými událostmi, které nám přinesla dosud nepoznaná nemoc. Přinesla nejistou, zmatek, strach a celou řadu negativních dopadů. Jak v ekonomice, tak v osobním životě. Pandemie signalizuje začátek velkých změn, které budou trvalé, ve smyslu, jak žijeme a pracujeme, což ale nemusí být něco špatného. V posledních měsících řada z nás strávila doma s rodinou více času než kdy předtím. Období odhalilo, jak hekticky žijeme, a proto bychom se měli zamyslet nad každodenním scénářem. Přestali jsme fungovat v rodinách tak, jak to známe z dětství. Trávili jsme volný čas v nákupních centrech, většina se upnula k technice a komunikace mezi lidmi nebyla co dříve. Pandemie nás zavřela do našich domovů, abychom opět začali žít jako rodina.

Našla jste ve spíše pesimistickém hodnocení něco pozitivního?

Rozhodně. Všem, kteří byli v první linii, tedy lékařům, záchranářům, policistům, prodavačkám a mnohým dalším patří obrovský dík. Poděkování patří i našim občanům, za pomoc při ruční výrobě roušek a poskytnutí ochranných pomůcek pro ty dříve narozené.

Zastavil také u vás koronavir společenský a kulturní život v obci?

Nebyli jsme výjimkou, přestože hned 1. ledna 2020 se uskutečnil Kameňácký otužilec. Přes dvacet statečných mužů i žen se ponořilo do ledové vody v nádrži a zatleskalo jim 250 diváků. Jenže pak to byla na delší dobu poslední radost.