Rokycanům, jakožto obci s rozšířenou působností, ukládá stavební zákon za úkol založit úřad územního plánování. Za povinnost má i od všech správců sítí shomáždit data o celém správním území okresu. „Na základě těchto dat, celkem se jedná o 119 jevů daných vyhláškou, jsou v současné době tvořeny výkresy. Z nich budou všechny obce Rokycanska vycházet při tvorbě územních plánů,“ vysvětloval vedoucí stavebního odboru Oldřich Dienstbier a dodal, že konečný souhrn údajů a výkresů dostal název Územně analytické podklady.

„Právě možnost kontroly rozpracovaných podkladů jednotlivými obcemi je ve středu na programu,“ sdělil mluvčí MěÚ Rokycany Jan Engler. „Při této příležitosti lze také celé dílo připomínkovat,“ doplnil. Závěrečné projednání a seznámení s dopracovanými územně analytickými podklady se bude konat 12. listopadu opět v Trianě. K oběma jednáním úřad přizval starosty všech 68 obcí okresu. „Podle mě budou souhrnné výkresy s daty důležité pro okres i kraj,“ míní starosta Hrádku Jaroslav Perlík. „Když se bude muset někam kopnout, dopředu bude jasné, jaké sítě tam vedou a podobně,“ konstatoval.