Věrni tradici využili naši zástupci služeb Českých drah.