Na území České republiky se akce uskuteční v 11 452 domácnostech náhodně vybraných počítačem. Cílem šetření bude mimo jiné i srovnání získaných údajů o sociální a ekonomické situaci s porovnáním dat z dalších zemí.

Poslouží také pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby. Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele, příslušným pověřením a občanským průkazem a jsou zavázaní mlčenlivostí.