„Jsou kompletně dokončené zemní práce, páteřní kanalizace a odvodnění budoucích hlavních tras. Dobudovaná je také okružní křižovatka, kterou stavba vyúsťuje na silnici I/20, na Karlovarskou,“ uvedl hlavní stavbyvedoucí Matěj Brož ze společnosti Berger Bohemia, která spolu s Metrostavem západní obchvat staví.

Nejdůležitějším objektem je mostní estakáda, která je podle Brože také nejnáročnější částí stavby. Její délka je 1,3 kilometru a překonává celé záplavové území v údolí řeky Mže až k ulici V Radčicích. Podle Správy a údržby silnic Plzeňského kraje (SÚSPK) jde o největší silniční most v celém Plzeňském kraji. „Nosná konstrukce mostu je už dokončená. Nutné jsou mimo jiné ještě izolační práce a samozřejmě pak finální stavební úpravy pod estakádou, kde se budou opravovat polní cesty a cyklostezky, které byly vlivem stavby narušeny. To nás čeká v druhé polovině tohoto roku,“ vysvětlil dále Brož.

Poznáte obec na fotografiích?
KVÍZ: Poznejte obec, kterou zachytil hledáček redakčního fotoaparátu

Zahájeny již také byly práce na protihlukových stěnách u nově budovaného sjezdu do Radčic. U okružní křižovatky „U Globusu“ se dále již také budují chodníky.

Západní obchvat měl být hotový s předstihem už na konci tohoto roku. Kvůli válce na Ukrajině a s ní spojeným odlivem ukrajinských dělníků, kteří odjeli pomáhat do své vlasti, se ale může stavba mírně opozdit. „Je pravdou, že ze stavby odešlo 70 lidí z 250 až 300. Pracujeme na shánění náhradních pracovníků a jednáme o dalším postupu. Celý západní obchvat by měl být však dokončen podle harmonogramu, tedy v první čtvrtině příštího roku,“ uvedl Brož.

Západní okruh o délce šest kilometrů vyjde celkem na 2,2 miliardy korun. Financuje ho Plzeňský kraj a město Plzeň. „V současné době je prostavěno již 1,462 miliardy korun, z čehož kraj uhradil 1,281 miliardy a město Plzeň 181 milionů korun,“ upřesnil ekonomický náměstek hejtmana Roman Zarzycký.