Dobřívský vodovod měl dvě části. Starší (průměr potrubí 200 mm), dodávající vodu ze Strašic do Rokycan a zásobující některé místní domácnosti, pochází z let 1922 až 26. Mladší (1932 až 36) byla odbočkou vodovodu pro Dobřív, s průměrem potrubí 80 mm. Cena nového vodovodu obce se má vyšplhat téměř ke 4 milionům a buduje se z trubek o průměru 140 mm. „Objížďka zatím stanovená nebyla, ale počítat je třeba s místními omezeními. Kdo může, raději by se jízdě přes Dobřív měl vyhnout,“ radí starosta Jiří Ondřejíček.

„S budováním hlavního řadu vodovodu ve směru od Strašic jsme zhruba v polovině. Potom přijdou na řadu přípojky k domům. Celou výstavbu zatím financuje obec. Požádali jsme sice krajský úřad o přispění, dosud ale dotace pro investiční akce nebyly schválené,“ objasňoval starosta Ondřejíček.

Pokud jde o zmiňovanou už rekonstrukci silnice, bude se odehrávat souběžně. Vypukne hned po Bahnech (10. 6.), které na průjezd Strašicemi kladou obrovskou zátěž.