Nynější, vybudovaný už před léty vedle budovy nádraží, zůstane zachovaný, ale hodně se změní. „Povedou z něj například bezbariérové vstupy na perony,“ uvedl místostarosta Jaroslav Mráz.

„Na nástupiště mezi kolejemi se bude možné dostat po dvou schodištích a také budou dosažitelná dvěma výtahy. Třetí, koncový, umožní vstup do Dukelské ulice,“ informoval Petr Kubrycht ze společnosti Skanska, která je lídrem zhotovitelů. Nově má na nástupiště také vést schodiště z prostoru před nádražím. Tam už výtah nebude, protože bezbariérový přístup na nástupiště je umožněný jinak. Výstup z podchodu do Dukelské ulice je řešený rovněž schodištěm.

„Nevím zda bude tak příkré jako dosavadní, ale vypadat má nějak podobně. Navíc bezbariérovost po čtyřiadvacet hodin denně zajistí velký výtah, kapacitně dost prostorný na to, aby se tam vešel invalida na vozíku či maminka s kočárkem. Viděl jsem v Londýně i na malých nádražíčkách podobné výtahy bezproblémově fungující, tak snad to půjde i tady,“ dodal místostarosta. K věci ještě uvedl, že prostory bude střežit kamerový systém.

„Vadí mi, že nikde u nádraží není k vidění studie, která by demonstrovala, jak celek bude vypadat, natož abychom jako občané dostali příležitost se k ní vyjádřit,“ konstatovala Věra Roztočilová, bydlící v blízkosti staveniště.

„Jako Stavební úřad Rokycany jsme se zabývali dvěma nově vyprojektovanými podchody,“ objasňoval jeho vedoucí Oldřich Dienstbier. Změněnou podobu toho stávajícího podle něj schvaloval speciální úřad drah.

Pokud jde o stavební ruch, kdy naráz pracuje několik bagrů a místem projíždějí desítky náklaďáků, lidé bydlící v okolí děním zrovna nadšení nejsou. Ale rychlost prací hodnotí kladně. Potvrdila to i paní Věra. Trochu má však obavy, aby jí zanechané vychýlené stromy s podhrabanými kořeny nepadly při prvním velkém větru na dům či na někoho z procházejících.

Kolemjdoucí se zájmem sledují i rychlý postup stavbařů hloubících nový podchod mezi mostem a starým nádražím. „Chodím místy s malým na procházky. To je aut zeminy, co už vyvezli,“ poměřoval třeba Jaroslav Čihák.

Prostor už ohraničuje i zaražené železné pažení. „Zajišťujeme těleso kolejí, po nichž se jezdí, aby se zpod nich nevysypával štěrk a zemina,“ vysvětloval Kubrycht. Co se týče nového podchodu, vstup i výstup z něj má být v úrovni chodníků.