V agendě občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel jsou vyřizované pouze žádosti při ztrátě občanského průkazu a výdej už hotového dokladu. Před návštěvou je však lepší kontaktovat pracovnice úseku na telefonech 371 706 213 či 371 706 216 a konzultovat s nimi osobní přítomnosti.

Rovněž odbor dopravy řeší pouze ztráty dokladů, registrační značky a vydávání řidičských průkazů. Než odbor navštívíte, kontaktujte vedoucího odboru na čísle 778 701 871. Pokladna, matrika i další odbory jsou uzavřené.

Stavební odbor odkládá kolaudace a prodlouží lhůtu námitek ve stavebním řízení.