Z původního termínu stanoveného na desátého března opět sešlo. Důvodem oddálení je nezplacený závazek zpěvačky na nájemném a službách, který nepřesahuje čtyři tisíce korun.

„Stěhování Věry Bílé uvízlo na několika nedořešených restech ze strany zpěvačky,“ řekla místostarosta Rokycan Marie Hlávková a dodala: „Také jsme zaregistrovali žádost týkající se prominutí jistiny na nový městský byt, který byl paní Bílé přidělen.“

Romská umělkyně, jíž se nedostává dlouhodobě finančních prostředků, k tomu řekla: „Jsem nemocná a manžel také, proto nikde nemůžu účinkovat a vydělat si na zaplacení dluhů. Jsme bez peněz, proto jsem podala žádost na prominutí jistiny na nový byt v rokycanské Spilce.“

Marie Hlávková dodala: „Bohužel nejsem schopna říci, zda žádosti paní Bílé vyhovíme, či nikoliv, protože se celá situace bude projednávat na nejbližším jednání zastupitelů města, které je naplánované na pondělí příštího týdne.“