Oddělení kontroly provedlo rozbor podání za období let 2003 až červen 2010. Zaevidováno jich bylo 109, z toho 21 petic. „Na činnost a jednání zaměstnanců či strážníků městské policie jsme ve sledovaných osmi letech přijali celkem 25 stížností, z nichž tři byly oprávněné. Nejvíce stížností - petic řešil odbor rozvoje města,“ sdělil Jindřich Fremuth z oddělení kontroly rokycanské radnice.

Upozornil na rozdíl mezi stížností a podnětem. „Pokud někdo přijde třeba s tím, že na silnici je výmol, nesvítí veřejné osvětlení, chybí dopravní značení a podobně, kontaktujeme příslušný orgán nebo firmu, která by to měla uvést do pořádku. V tomto případě se o stížnost nejedná,“ vysvětlil.

Policie eviduje za letošní půl rok šestnáct stížností, což je podle policejní mluvčí Jany Tomkové stabilní počet. „Předmětem podání bývá zejména chování a jednání policistů a postup v rámci vedeného přestupkového či trestního řízení,“ uvedla.

Chroničtí stěžovatelé radnici ani policii nezatěžují. „Pokud se jména stěžovatelů opakují, jedná se většinou o jiný předmět podání, nebo nesouhlas s vyhodnocením ze strany kontrolního orgánu,“ sdělila Tomková.

Stížnost se může podat písemně nebo ústně , ve druhém případě sepíše příslušný orgán záznam. „Příjemce je povinen ji prošetřit, má možnost i vyslechnout osoby, které by mohly přispět k objasnění věci. Musí tak učinit do šedesáti dnů od doručení a o vyřízení stížnosti musí – taktéž v této lhůtě – stěžovatele vyrozumět,“ vysvětlila rokycanská advokátka Karolina Bauerová s tím, že stanovenou lhůtu lze překročit jen výjimečně. „Pokud byla stížnost důvodná, musí orgán bezodkladně učinit opatření k nápravě,“ doplnila advokátka.