V sobotu odpoledne se uskutečnil už její pátý ročník a opět za značného zájmu publika. „Pravděpodobně proto, že nabízíme nevšední soutěže. Běh s vědrem vody, která se nesmí vylít, slalom s pivním sudem, požární útok nebo svinutí a rozhození hadic. Nevadí ani absence obvyklé nádrže,“ nechali se slyšet místní organizátoři. Přivítali sousedy z Příkosic, Mirošova i Skořic, takže z okrsku se nedostavily pouze sbory z Trokavce a Vísek.

Zapisovatelky Ilona Krátká s Danou Hudcovou svědomitě sečetly dosažené časy a ani po vyhlášení výsledků se aktéři nerozcházeli. Další obdobné posezení je čeká až v říjnu při posvícení.