Včerejšek se stal druhým letošním svátkem učitelů. Stonožka čili hnutí Na vlastních nohou je v zastoupení své prezidentky Běly Gran Jensen pozvala do Zvíkovce. U příležitosti svého 25. jubilea poděkovala českým kantorům, kteří jí po celou dobu pomáhají zajišťovat humanitární pomoc pro děti ze zemí sužovaných boji. Rozhodně není malá, v průměru představuje ročně milion korun.

Do Zvíkovce zamířili jen ti nejzasloužilejší z uvedených, rekrutující se z celé republiky. I tak jich dohromady byla padesátka. Dík jim přišli vyslovit i zástupci armády, s jejíž pomocí se sanity, vybavení škol a teď naposledy i dětského domova dostávají na místo. Nechyběl mezi nimi ani generálmajor Josef Šíba. „Velice si vážím toho, co vymyslely a posléze vyrobily české děti kvůli tomu, aby se měli lépe jiní. Za tím vším je obrovská mravenčí práce učitelů a úplně na začátku nápad paní Běly zapojit do humanitární pomoci děti," hodnotil. Tomuto ´motoru´ veškerého dění vzdal hold i v podobě vzpomínek na různá setkání, mnohdy i zábavná. „Paní Jensen přišla s myšlenkou, ale potřebovala odezvu. Tu našla v českých kantorech. Díky za to, že společně ukazujete dětem, že klid, který je v České republice, není všude a že je učíte pomáhat," konstatoval i další host 1. místopředseda Senátu ČR Přemysl Sobotka.

Setkání se uskutečnilo v kostele Nanebevzetí Panny Marie a punc mu svou účastí dodal kardinál Dominik Duka, patron Stonožky. Za 25 let pomoci dobré věci předal Stonožce pro všechny děti sošku anděla strážného a Bělu Gran Jensem ocenil medailí. Přidal také osobní zamyšlení, modlitbu za všechny a požehnání. Plzeňský biskup František Radkovský po uvítání přítomných na církevní půdě mimo jiné konstatoval: „Stonožka je organizací, která umí pomoci a je dobře, že už od mala k tomu vede i děti." Starosta Zvíkovce Petr Uher v rámci uvítání v městysi vyslovil hrdost, že si Stonožka vybrala pro oslavu právě je a srdečná slova přidala též ředitelka Domova Zvíkovecká kytička Jana Česká, spoluorganizátorka veškerého dění. Kytičky, klientky domova, hostům zazpíva- ly. Vyvrcholením se stala všemi zpívaná národní hymna.