Podmínky jsou vcelku jednoduché: soutěžící musí být členem aktivní sportovní organizace okresu, snímek nebo snímky musí být prokazatelně pořízené v loňském roce. Práce lze zasílat elektronicky na adresu: referentka@storokycany.cz s názvem fotografie, jménem, emailem či telefonem a názvem sportovní organizace. Uzávěrka je do 30. června.

Nejlepší fotografie budou oceněny, otištěny v novinách a vystaveny na webových stránkách a facebooku STOR.