Rokycany tak obdrží dvacet tisíc korun na pokračující obnovu porostu na Stráni. „Během dubnové brigády přibudou do staletého parku další stromy a keře. Cílem je postupně nahradit smrkovou monokulturu a místa zarostlá akáty stanovištně původními dřevinami. Tím se zvýší zájme veřejnosti o tuto lokalitu,“ předpokládá Drobílková.

Žadatele z rokycanské radnice zisk grantu mile překvapil. „Každý strom je dobrý,“ myslí si místostarostka Marie Hlávková.

Do výsadby domácích dřevin v tomto přírodním parku se opět zapojí v rámci třetího ročníku na duben naplánované akce Jarní úklid Rokycanské stráně veřejnost. „Účastníci brigády dosázejí dubovou alej z roku 1906 . Vysazeno bude šestnáct dubů letních, čtyři javory mléče a po padesáti habrech obecných, hrušní polniček a střemch obecných,“ sdělil mluvčí rokycanské radnice Jan Engler.

Parková úprava Stráně byla zahájena koncem 19. století. Při úpravách nové cesty byla roku 1906 vysázena alej se 180 duby. Roku 1949 začal úpadek. Včelařský spolek totiž přes protesty Muzejní společnosti na Stráni vysázel řadu akátů.