„Strašice jsou klasickým příkladem obce poničené děním vojenského újezdu. Rozhodli jsme se, seč to půjde, vrátit jí postupně někdejší styl,“ objasňoval místostarosta František Nerad.

„Záměrem je i navrátit budově radnice podobu, která by ji přiblížila vzhledu při založení ve druhé polovině devatenáctého století,“ upřesňoval starosta Jiří Hahner. Dodal, že letos jsou v rozpočtu obce na rekonstrukci úřadu vyčleněné tři miliony.

Jedním z prvích počinů byla výměna střešní krytiny – alukrytu. Jednak už „vysloužilé“ a potom: „Odborníci se shodli, že na takovou stavbu nepatří,“ sdělil Hahner.

Co se dalšího vzhledu budovy týče, z východní strany – tedy zezadu – ji obohatí znovu pavlač. Sice už bude jiné konstrukce, protože nosné prvky té původní byly při jejím rušení amputované, ale celkový dojem by měl být obdobný.

Část záměru – formou předělání obřadní síně – zvládli Strašičtí už vloni. Za pomoci restaurátora Marcela Hrona a dotace stvořili reprezentativní prostory v duchu počátku 20. století.

V rámci letošní rekonstrukce se náhodně přišlo na havarijní stav stropních konstrukcí. Trámy zcela ztrouchnivěly. Zejména v sociálním zařízení byla podle vyjádření odborníků situace závažná, hrozilo až zřícení. „Ačkoli za našich předchůdců se dělalo sociální zařízení nově, statická porucha se ukázala tak važná, že bylo nutné všechno vybourat,“ vysvětloval Hahner. Podle představitelů obce by tento zásah do vnitřku budovy měl být už jedním z posledních.

Po Strašicích jsme ale slyšeli i hlasy, že zrovna radnice mohla ještě počkat. „Je tu rozhodně více potřebnějších věcí,“ upozorňoval pan Antonín. „Někteří lidé nám vytýkají, že si děláme hlavně místa pro sebe. Ale radnice přece obec musí reprezentovat,“ míní Nerad.

„Navíc tohle zdaleka není jediná investice, zahajujeme několik mnohamilionových projektů,“ podotkl starosta. „Také si myslím, že záchrana budovy radnice občanům, jimž Strašice trochu hýbou srdíčkem, nemůže být lhostejná,“ dodal.