Zastupitelé rovněž schválili záměr prodeje plynovodu či odkup 56 metrů čtverečních od roku 1969 požadovaného vydrženého pozemku, který tehdy držitel nezapsal do katastru. Prošly i záměry prodat objekty na hřišti Dukla a budoucí obytné zóny v Koutě, v těchto v případech ale s výhradami.

Do k demolici určené ubytovny už zájemce, zatím jako nájemce, podle místostarosty Františka Nerada dokonce investuje. „Upozornili jsme ho na to, že investuje do majetku, který nemusí dostat,“ sdělil Nerad s tím, že zachováním stavby jsou nadšeni památkáři. Další dva Pražané hodlají koupit sousední dřevěnky a poslední má zájem bydlet v bývalé Armě. O tu ale usilují i jiní, kteří by chtěli zachovat její původní využití, tedy prodej. Armu nyní využívá místní umělecká skupina.

Jednomyslně prošel rovněž záměr prodeje obecního plynovodu, o který se zajímá současný distributor plynu. „Jeho nabídka za majetek v účetní hodnotě 17 milionů zní na osm milionů korun. Dosud máme za nájem pouze údržbu a problémy pokaždé, když se odhalí potrubí na dně Padrťského potoka,“ upozornil místostarosta s tím, že zájemců může být nakonec víc.

Objekty na Dukle jsou problematičtější. Původně armádní majetek nebyl nikdy zapsán do katastru, a tak by jej budoucí kupec, který by v nich chtěl provozovat bowling, musel nejdříve legalizovat. Také s v minulém volebním období rozjetou obytnou zónou Kout mají dnes Strašice problém. „Situace se změnila, nemůžeme dosáhnout územního rozhodnutí. Nemáme ani územní řízení ani 11 milionů korun na zasíťování pozemků. Majitelé sousedních pozemků navíc odstoupili od slibů,“ zdůvodnil záměr prodeje zóny, o níž zatím projevili zájem dva subjekty, místostarosta.

Podle zastupitelů za ČSSD, Karla Šnaiberka a Zdeňky Drahokoupilové, je ale třeba, aby místní zůstali doma. „Developer se bude snažit co nejvíce vydělat a lidi nám už teď opuštějí obec,“ řekl Šnaiberk. Drahokoupilová upozornila na existující dotace. Podle starosty Jiřího Hahnera by se ale v případě, že se rozvoje zóny chopí obec, musela předělat celá projektová dokumentace. „Trafostanice je na soukromém pozemku bez souhlasu vlastníka,“ vysvětlil starosta. I tento záměr nakonec jednomyslně prošel. Záměr prodeje totiž není, jak potvrdil Nerad, skutečným prodejem.