O program se postarali právě členové spolku Stará škola. Po zahájení ve čtrnáct hodin má Tomáš Makaj připravenu přednášku o historii školství v obci. Po pohádce pro nejmenší následuje prohlídka objektu s ukázkou dobové výuky Jak mocnář pečuje o naučení dítek.

Připomenuta bude také minulost kostela a od sedmnácti hodin koncertuje skupina Deše.