Nově sestavené krajské garnitury se ujímají vlády. Na jejich reakci ohledně uvažovaného rušení Vojenského újezdu Brdy, čekají mimo jiné ve Strašicích.

„Je to pro nás doslova srdeční záležitost. Máme v prostoru vodní zdroje, protipovodňové zájmy a třetím nezanedbatelným faktorem jsou pracovní příležitosti," zdůraznil starosta obce Jiří Hahner. Právě budoucnost kdysi zapovězené části regionu je stěžejním bodem diskusí mezi obyvateli obce. Drtivá většina z nich souhlasí k obnovení katastrálního členění před rokem 1949. Hranici krajů teh-dy tvořilo rozvodí. Odlišný názor však stále zastávají Středočeši.

Na webu Agentury ochrany přírody a krajiny je uveřejněn návrh hranic případné CHKO Brdy upravený po připomínkování některých obcí. Do konce ledna 2013 mají být zpracovány podklady projednání návrhu na vyhlášení CHKO Brdy týkající se například vymezení hranic, zonace a plánu péče.