V současnosti jim svitla naděje, že by mohli získat i zbytek financí, slíbený jim ještě rozpuštěnou komisí pro Podbrdsko. Byla totiž znovu usta– vena. „Vloni už jsme spolu s Mirošovem a Spáleným Poříčím vyvinuli tlak na ministerstvo financí a na základě něj nějaké ze slíbených prostředků dostali. Když se teď do toho vložil kraj, vznikla naděje na získání dalších peněz,“ uvedl starosta Jiří Hahner.

Strašice měly čtyři preferované akce, vybrané zmíněnou komisí. Především to byla čistička odpadních vod v kasárnách. „Čekat se nedalo, v roce 2008 pro nás končilo vypouštění odpadních vod z obce. Čističku jsme proto museli i vlastními silami zafinancovat stůj, co stůj,“ konstatoval Hahner.
Druhou akcí byl vodovod a kanalizace Na Huti. Dotaci Strašičtí obdrželi ze Státního fondu životního prostředí a na spolupodíl obce vloni z komise pro Brdsko získali 6,7 milionů korun. Podobné to bylo i se zateplením ZŠ, podíl z komise Podbrdsko obnášel 1,77 milionu.

Nyní je ve hře zateplení a střecha mateřské školy. Žádost o dotaci podala obec na podzim a peníze už mají přislíbené. „Cílem akce je nejen zabránit únikům tepla, ale změní se jí podstatně i vzhled budovy,“ sdělil starosta.

Poslední velkou z plánovaných akcí je rekonstrukce bývalé tankové cesty. „Bylo by dobře, kdyby to vyšlo, odlehčila by střed obce od kamionové dopravy,“ jsou přesvědčeni místní. Tenhle záměr se vloni Strašickým nezdařil, ale letos se o něj v každém případě budou pokoušet znova. „Těžká vozidla projíždějí i kolem mateřské i základní školy, hlavně kvůli bezpečnosti musíme situaci řešit. Všechno je připravené, jen nemáme peníze,“ dodal místostarosta František Nerad.

Hodně nadějí obec vkládá do komise Podbrdska, ne však v případě už zmiňované tankovky. „I když na schůzce v Plzni nám kraj přislíbil, že pro brdské území ministerstvo financí vytvoří speciální program, ze kterého by měly být hrazené akce, na něž už není možnost čerpat z jiných dotačních titulů, s tankovkou máme smůlu,“ posteskl si Hahner. „Doporučili nám, abychom to vzhledem k objemu požadovaných peněz v tomto programu nezkoušeli a obrátili se jinam,“ vysvětloval. Přes Regionální operační program Jihozápad ale žádali už třikrát a neúspěšně.

Kromě zmíněného mají Strašičtí ve hře i jiné záležitosti. Žádají o peníze na další zateplení a rekonstrukci společenského domu s víceúčelovým sálem. Navíc vsadili na revitalizaci sídliště, spočívající v opravě cest a parkoviště, aby majitelé nemuseli s auty stát na silnici. Uvažují také o revitalizaci celé návsi, včetně obnovy malých sakrálních staveb. Nejprve je v plánu vrátit na ni někdejší křížek. Připravuje se i žádost o dotaci na nový zdroj pro vytápění, konkrétně teplárnu na biomasu, o níž jsme už informovali.