Montáž zbaví centrum obce několika křivých sloupů kvůli likvidaci drátů stávajícího zařízení. „Z radnice navíc zmizí dvě bez nadsázky šílené bedny. Místo nich bude systém ovládán pomocí počítače nebo na dálku mobilním telefonem,“ uvedl místostarosta František Nerad.

Přes měsíc trvající akce si vyžádá přerušení rozhlasového hlášení. VISO je určen ke zvukovému vyrozumění obyvatelstva příslušné lokality. Hlavní částí systému je vysílač umístěný většinou na obecním úřadě a několik vyrozumívacích prvků. K přenosu signálu se používá jeden z deseti kmitočtů v pásmu 80 MHz, na který udělil Český telekomunikační úřad všeobecné oprávnění. Hodnota vyzařovaného výkonu v kanále nesmí překročit dva watty.

„VISO má několik předností. Umožňuje ovládání stávajícího drátového rozhlasu, elektronické nebo rotační sirény, bezdrátových hlásičů s reproduktory, elektronické zobrazovací panely nebo hromadné rozesílání SMS zpráv na mobilní telefony občanů,“ dodal Nerad. Navíc se lze napojit na kanály hasičů, policistů a na kontrolní systémy kvality ovzduší nebo hladin řek.