Jen chvilku po otevření upraveného parčíku se už objevily náznaky vandalismu či porušování provozního řádu. Někdo příliš těžký zřejmě vylezl na jeden z herních prvků a praskla pod ním stříška plastového domečku. „Aby nedocházelo k dalšímu poškozování, rozhodli jsme se toto místo preventivně osadit kamerovým systémem. Na hřiště budou instalovány tři kamery a nahrávací zařízení. Signál z kamer bude přenášen na služebnu Obecní policie Strašice,“ sdělil starosta Jiří Hahner s dovětkem, že systém je už objednaný. Stát bude přes 70 tisíc korun. Dětské prolézačky a posilovací stroje pro dospělé, které mají kamery ochránit, vyšly na 1,2 milionu korun. Přes milion stála nová zeleň a 900 tisíc chodníky a parkovací plochy v okolí. Nově upravený parčík před Společenským domem uvedli Strašičtí do provozu před srpnovou poutí.