Už v minulém volebním období byla ošetřená a omítkou opatřená zadní stěna objektu opatřená pavlačí. Na tři ostatní se dostalo nyní, poté co obec obdržela vypořádání nákladů na kanalizaci v podobě přiznaných dotačních peněz. Objekt už měla hřát nová omítka, ale po oklepání staré se přišlo na skrytý statický problém.

„Počátkem sedmdesátých let došlo na výměnu oken budovy. Dřívější byla opatřená půlkulatou klenbou, ale nová okna byla hranatá. Ukázalo se, že nad nimi osazené překlady byly nedostatečné, v obvodovém zdivu vznikly trhliny a došlo k narušení paty kleneb," informoval starosta Jiří Hahner. Neočekávaně proto bylo třeba provést statické zajištění a nad každé okno se umisťoval ocelový překlad.

Úpravami se cena prací zvýšila. Nakolik ale ještě představitelé obce přesně nevědí, jednání o tom s provádějící firmou absolvují příští týden.

První etapa rekonstrukce radničního pláště měla stát tři sta padesát tisíc. Počítalo se s oklepáním staré omítky a nahozením jádra. Předpokládáme, že neočekávané komplikace ji mohly zvýšit o slabou třetinu," míní Hahner.

Nahazování fasády už má radnice za sebou. V těchto dnech se odstraňují drobné nedodělky po zmiňovaných statických zásazích. Je také třeba opravit ostění uvnitř budovy. V průběhu týdne se namontuje ještě kovové zdobené zábradlí k venkovnímu schodišti, tím zvelebování strašického úřadu pro tento rok skončí.

Na finální podobu, se zamýšlenými ozdobnými prvky, si objekt nejspíše počká do příštího roku. Místní ho totiž chtějí vrátit do podoby, jakou měl koncem devatenáctého století.