Za veřejnost, která se ve Strašicích ve věci interesuje, na podporu vzniku chráněné krajinné oblasti (CHKO) v Brdech vystoupila například Marcela Paulová, Jiří Kantor či další. Na části semináře byl přítomný i starosta obce Jiří Hahner a Brdy by měly být ve čtvrtek 8. 3. i součástí programu strašického zastupitelstva. Podpora ustavení CHKO Brdy zazněla také od většiny přednášejících odborníků. Výslov- ně proti byl jen předseda o.s. VHSB Petr Ježek z Hořovic. Coby poradce středočeského Svazku obcí Podbrdska propa- guje nižší stupeň ochrany přírody formou přírodního parku plus  stavební uzávěry a maloplošně chráněných území.

Za uspořádání semináře patřila pochvala zhruba šedesátky přítomných   organizátoru akce – Českému svazu ochránců přírody, konkrétně ZO z rokycanské Švermovy ulice.