Starostové obcí ale nečinně vyčkávat nehodlají, obávají se chystaného ataku na tento majetek různými podnikateli. Nechtějí se smířit s tím, že by občané žijící v lokalitě třeba nemohli mluvit do toho, co jim vyroste „za humny“. Nelíbí se jim ani vidina ztráty historického majetku měst a obcí či pomyšlení na plundrované lesy.

„Za Strašice, jakožto obec, která je s vojenským újezdem nejvíce spjatá, protože u nás sídlily a sídlí různé vojenské posádky, jsem kontaktoval mi– nisterstvo,“ informoval starosta Jiří Hahner. „S kompetentními orgány je přislíbené jednání. Kdy a kde proběhne ale ještě ustanovené nebylo,“ dodal.
Zatím občanům předloženou petici sdružení Brdy - res publica, jež se vyslovuje pro vyhlášení chráněné krajinné oblasti v Brdech, podepsalo přes dvě stě lidí Strašic. „Sběr podpisů pokračuje a petice se šíří i do dalších obcí,“ sdělila Marcela Paulová. V diskusi občanů otevřela problematiku chráněné krajinné oblasti i na jednání strašického zastupitelstva. „Představitelé obce se o problém zajímali a schválili usnesení navržené radním Jiřím Kantorem.

Podle něj obec Strašice ve spolupráci s Muzeem Středních Brd zorganizuje pro starosty podbrdských obcí a další zástupce odborné i laické veřejnosti konferenci na téma Ochrana přírody Brd po předpokládaném odchodu armády. Tím by se doposud roztříštěné aktivity obcí, nejen co se úmyslu CHKO týče, posunuly na profesionální úroveň,“ uvedla Paulová. Společný postup by pak podle strašických zastupitelů měl větší váhu při budoucích jednáních s představiteli ministerstva a dalšími. Ve Strašicích je samospráva myšlence zřízení CHKO v Brdech příznivě nakloněna. Termín pro uspořádání konference je do poloviny měsíce června.