Právě takové obrázky z centra Rokycan přiměly v pondělí večer podnikatele Tomáše Grimma k sepsání otevřeného dopisu. Adresátem byl na sociálních sítích šéf městské policie Petr Wohlmuth. „Jezdím a přesouvám se po Rokycanech prakticky nepřetržitě. Takže sleduji, jak senioři, ale také mladí nedodržují zákaz volného pohybu osob. Pouze jednou jsem zaregistroval vaši hlídku, která skupinku stařečků – pochopitelně bez ropušek nebo rukavic – poslala domů. Nenabádám vás k žádným restrikcím nebo pokutám, ale spíše k osvětě a k častějším pochůzkám,“ je mimo jiné obsahem Grimmovy reakce.

Velitel strážníků je přesvědčen, že se jeho podřízení věnují dění v Rokycanech zodpovědně. Přestože jim schází ochranné pomůcky (obdržet by je měli dnes). snaží se podle Wohlmuthových slov o maximum: „Rozpustili jsme skupinku seniorů v centru a rozehnali partu mladých v parku. V bývalých kasárnách je kupodivu klid.“