Systém přijímání na střední školy přidělává ředitelům vrásky. Žáci se mohou ucházet o přijetí hned na tři zařízení a do konce srpna přemístit zápisový lístek do toho, pro něž se po úspěšném zvládnutí přijímacího řízení rozhodli. Jinak jsou lístky povinni podat do pěti dnů po obdržení sdělení o přijetí na školu.

"Když jim pak vyjde možnost, kterou by chtěli raději, mohou lístek stáhnout. Mezi tím ale blokují místo ostatním uchazečům. Opravdu je těžko odhadovat, jak na tom budeme s obsazením oborů,“ posteskla si Jitka Moulisová, zástupkyně ředitele pro ekonomii a provoz ze Střední školy Rokycany, Jeřabinová ulice. To, že do konce srpna mohou studenti takhle šachovat, je podle ní pro školy velmi špatné.

Za nejlepší systém přijímání považuje ten, kdy se mohly volit dvě školy a pokud to zájemci s jednou ne–vyšlo, druhá věděla, že přijde k nim. Jinak řečeno – jak byl student na školu přijatý, už s ním mohla počítat. „Letos jsme rozhodli o přijetí pěti set žáků, ale vrátily se jen dvě pětiny zápisových lístků. Škola bude proto otevírat třetí kolo přijímacího řízení. S výjimkou nástavbového studia podnikání na všechny další obory, včetně druhé nástavby,“ doplnila.

„Tedy, kdo tenhle způsob přijímání na střední školy vymyslel…? Takových zmatků kolem a zbytečné administrativy. Navíc školy zbůhdarma přijdou o značné peníze,“ konstatoval nespokojeně i další ze zástupců ředitele už zmiňované školy Václav Žíla. „Těm, co tu položí na stůl přihlášku,“ vysvětloval, „musíte nějakým způsobem úřední cestou odpovědět, pokud je vyrozumíváte o přijetí. Je to skoro čtyřicítka za dopis. Když pak jich máte pět set a zápisové lístky se vrátí jen od části, jsou to vyhozené náklady,“ poukázal.

Problémem Rokycanských je i odliv do krajské metropole. „Neznáme skutečně ještě počet příštích studentů prvních ročníků. Pořád někdo chodí a lístky přesunuje,“ sdělila ředitelka Gymnázia a Střední školy Rokycany Drahomíra Rancová. Podotkla, že děti se dost přehlašují, chtějí do Plzně. „Vidí v tom štěstí.

Rodiče tu mnohdy zalamují ruce, ale nehnou s nimi, nevysvětlí jim to ani pedagogové na základkách. Mladí prostě chtějí do Plzně, aniž by se zajímali o učební plán tamní školy, nebo jak to v ní chodí. To se pak můžete psát se školskými vzdělávacími programy, shánět špičkové vybavení…, je to nezajímá,“ konstatovala ředitelka. Podle ní počet přihlášených klesl tak o třetinu. „Pro jednotlivé obory budou asi muset příští rok pedagogové víc náborovat. Že to jde, se nám letos potvrdilo třeba u informační technologie, kdy potom zájem jednou převýšil možnosti,“ sdělila.

Jedním ze studentských přeběhlíků je i patnáctiletá Dana. „Byla jsem ráda, že mě přijali na rokycanské gymnázium. Potom ale kamarádka přišla, že bude dojíždět do Plzně, a já se rozhodla jít s ní. Bude větší legrace a metropole má i další výhody,“ míní.

Také ve Středním učilišti zemědělském a lesnickém, nacházejícím se v rokycanské ulici Mládežníků, zavrhují chaos současného přijímacího systému. „Kolik dětí v září do školy nakonec nastoupí, vám tady až do posledka nikdo neřekne,“ zdůraznila výchovná poradkyně Eliška Kantárová.

„Teoreticky se dá říci, že přihlášek i přijatých žáků, po dvou kolech přijímacího řízení, jsme měli dost. Zpět se ale vrátila asi tak slabší polovina zápisových lístků,“ posteskla si. Proto škola na srpen připravuje minimálně ještě jedno kolo přijímaček do pěti tříletých oborů, jednoho dvouletého a nástavbového studia.