„Prezentovat výsledky by při této příležitosti měla rovná dvacítka subjektů,“ zdůraznila Jana Babická z Informačního a poradenského střediska Úřadu práce Rokycany. Doplnila, že akce je přístupná veřejnosti, především pak ale žákům 8. a 9. tříd základních škol, protože si vybírají další směr vzdělávání, a jejich rodičům. Na místě bude totiž možné pohovořit si ze zástupci středních škol o podmínkách přijetí ke studiu, ale i o vyučovaných oborech a možnostech uplatnění absolventů či dalších výhodách jednotlivých profesí.

Některá školská zařízení se v rámci akademie řemesel pochlubí i svými výrobky. Akci spolu s úřadem práce pořádá hospodářská komora, za podpory měst Rokycany, Mirošov, Mýto a také ZUŠ Rokycany.