Součástí byly totiž přednášky a informace různých organizací a firem, které jsou hendikepovaným nápomocné. Velký úspěch mezi přítomnými měla i módní přehlídka. Pochlubili se jí členové Sociálně terapeutické dílny a denního stacionáře Pohodička.

Na snímku je kolektiv tvůrců (včetně asistentů) zároveň vystupujících v roli modelek a modelů. Mnozí ještě v předváděných oděvech. Kolekce i s doplňky, vše vlastnoručně utkané, ušité, batikované, vyšívané … čítala na padesát výrobků. Akci uváděla Alena Drlíková, ředitelka Oblastní charity Rokycany. Pod ni totiž zařízení spadá. Od organizátorů – zaměstnanců rokycanského pracoviště Úřad práce ČR – na ně čekal vedle díků za odměnu i dort.