„Stav po výsadbě nových dřevin v roli silniční vegetace je slušně řečeno neutěšený. Chápu, že sucho zapříčinilo uschnutí řady vysazených stromů. Ovšem aby stabilizační kůly, které mají podpořit mladý stromek k rovnému růstu, jej naopak ohýbaly až k zemi, to je plýtvání penězi,“ rozčílil se němčovický starosta Karel Ferschmann. Se situací prý seznámil kompetentní pracovníky SÚS, jenže k nápravě nedošlo. Pokud se totiž stabilizační kůly neupevní řádně do země, nebo se pravidelně nekontroluje jejich stav, dochází k tomu, že se uvolněná konstrukce začne po kmínku posouvat směrem k zemi a nenávratně jej poškodí.