Sebe o tom přesvědčili a redakci zjištění tlumočili třeba Chýnovští z Rokycan. Otec Miroslav a synové Jiří, Daniel a Tomáš, se zaujetím sledovali orientační mapu pod Žďá– rem, aby zjistili, kam všude se mohou za příjemným zchlazením vypravit. Spokojený byl i Michal Schneiders či Jiří Karel a zaznamenali jsme také další pozitivní reakce.

„Projekt studánky vznikl na základě podnětu bývalé místostarostky města Hany Halířové a ve spolupráci s jednatelem společnosti Lesy města Rokycan Stanislavem Sudou,“ sdělila nám nynější místostarostka Rokycan Marie Hlávková, která si uskutečnění záměru vzala za své.

Studánkový okruh pod řízením jednatele společnosti manuálně stvořili pracovníci městských lesů, především Vladimír Hirsch, Josef Zicha a vedoucí polesí Roman Ovsík. Projekt realizovali dva měsíce. Úprava byla uhrazena z rozpočtu vyčleněného na oslavy 900. výročí Rokycan. Vlastně si tak město nadělilo dárek k výročí. Zaplatilo 162 tisíc, které se ale kvůli bohatosti oslav snaží vykompenzovat dotací z Regionálního operačního programu, jehož aktuální výzva se právě přehodnocuje. Dalších 30 tisíc dodali lesáci z vlastní kapsy.

„Kde se deset studánek nachází, zájemci snadno poznají z plánku umístěného v Borku za střelnicí, u hlavní aleje od Rokycan směrem na vrchol Žďáru,“ informovala Hlávková. „Druhou orientační tabuli s mapou polesí a vyznačením studánek jsme umístili u hájovny Bouchalka,“ doplnil Suda. Protože některé stu– dánky se nacházejí hlouběji v porostech, lesáci k nim vyřezali a celkově pročistili pěšiny, cestu k cíli ukazují šipky na stromech.

Pět upravených studánek pokrývají poklopy ze dřeva, pět dalších je opatřeno stříškami. Navíc zákoutí doplňují zastřešená posezení – stoly s lavičkami. „Každou studánku také označuje rozsocha s připevněnou tabulkou vypovídající o místním názvu,“ informoval Suda. Dodal, že až dřevěné prvky vyschnou, ještě je natřou lakem. „Mrzí nás ale vandalové, kteří už stačili naši práci poničit a berou chuť do dalších podobných aktivit,“ konstatoval Suda.

„Doufám, že putování po rokycanských studánkách se rychle stane příjemným zpestřením procházek a výletů. Protože na každém z nově upravených míst je také zmiňované posezení, přímo se nabízí i krátký odpočinek,“ míní Hlávková.