Sbírka, Bílá pastelka– umění žít ve tmě, se letos koná již třináctým rokem, její výtěžek bude opět věnován zejména na výukové programy. Jedná se o programy napomáhající zvládnout každodenní životní situace. Pro vidícího člověka jsou zcela běžnou záležitostí, pro nevidomé jsou ovšem situací obtížnou. Program napomáhá například tomu, aby nevidomí a slabozrací samostatně chodili se slepeckou holí nebo obsluhovali počítač. V rámci projektu je tedy usilováno o to, aby byly rozvinuty mnohé dovednosti nutné pro samostatný a nezávislý život.

Za minimální příspěvek dvaceti korun nabízeli středoškoláci originální bílou pastelku a bloček s černými a bílými stránkami. Bílá barva symbolizuje neviditelný svět nevidomých a také slepeckou hůl, černá naopak tmu, ve které se mohou tito lidé ocitnout.

Také v Rokycanech se vydali studenti Střední školy v ulici Jeřabinová na veřejná prostranství, aby zde vybírali nezbytné finanční prostředky.
„Jsme tady už od osmi ráno a je zima. Ale když se má pomoci dobré věci, trocha zimy přece nikomu neuškodí“, říká jeden z oslovených místních středoškoláků. „Vyrazili jsme skoro celá třída. Ve městě je nás skoro třicet. Chodíme po dvojicích, a jsme rozmístěni různě po celém městě. Zatím jsme prodali padesát pastelek, což je polovina toho, co máme k dispozici. To je velký úspěch. Jsme rádi, že zrovna naše škola se tentokráte mohla na projektu podílet“, dodává student.