„Celkem bylo v krajském kole představených 53 prací ve třinácti oborech z osmnácti možných,“ informoval garant okresního kola Vladimír Valach. Většina našich studentů zvládla svoji práci před odbornými a velmi kritickými porotami prezentovat na výbornou. „U některých ale, bohužel, zapůsobila tréma, a tak minimálně dva žhaví kandidáti na postup do celostátního kola nakonec obsadili nepostupová místa,“ litoval Valach. Čtyři ale první místa vybojovali a postupují do celostátního kola. Jsou to Adam Bůcha (obor historie), Magdaléna Hlaváčková (pedagogika), Anna Fähnrichová (učební pomůcky) a její bratr Jaroslav Fähnrich (ochrana životního prostředí). Další tři – P. Škoula, M. Hladová a K. Balej – obsadili 2. místa a na celostátní úrovni se rozhodne o jejich postupu. Další dva autoři z GaSOŠ nebyli ze 2. míst doporučení k postupu a pěti patří 3. místa.

„Celkem jsme tedy získali čtrnáct medailových pozic v deseti oborech,“ sečetl za školu Valach.

V Plzni též zaznělo, že autorské odborné práce jsou velmi často schopné konkurovat bakalářským na VŠ. Dále pak, že z gymnázia a Střední odborné školy Rokycany pochází řada úspěšných vysokoškoláků.