„Materiál je umístěný na webových stránkách města a do konce ledna je možné ho připomínkovat. Zájemci se rovněž mohou zastavit za mnou na městském úřadu či za vedoucím odboru města Jiřím Hladem, eventuálně nám písemně směřovat své podněty,“ vyzývá místostarosta Jan Šašek.