První dvojici poslal na společnou pouť po poledni a ve třináct hodin z moci úřední potvrdil vztah Jany Moulisové z Rokycan a Matěje Rychlého z Dobříva. Představitel okresního města předal nevěstě a ženichovi speciální dárek a pak už došlo na dlouhý zástup gratulantů.

Nevšední datum nebylo náhodné. Jednak sestra nevěsty pobývá často v zahraničí a trefit se do jejího návratu bylo prý docela složité. Dalším argumentem (a dodejme, že mnohem pádnějším) byla vidina prodloužených oslav během víkendových dnů. Ke svatební hostině se každopádně početná skupina přesunula do hostince v Mokrouších.