Výjimkou nebude ani okresní město. Městský úřad Rokycany pozměnil dobu, kdy mohou občané přijít se svými žádostmi, prakticky jen ve dvou dnech. Poslední prosincový den, tedy ještě na Silvestra, lze vyřídit agendu v době od 7.15 do 12 hodin. Pak následuje tradičně den volna, který se ale protáhne i na další den, tedy pátek 2. ledna, kdy budou dveře úřadu uzavřeny.

„Provoz úřadu práce v Rokycanech bude mezi svátky v běžném režimu, s výjimkou 31. prosince, kdy nebude úřední den a stanovená provozní doba je od 8 do 11 hodin. Tento den určen pouze pro možnost prvotní evidence a pro provoz podatelny. Detašované pracoviště Radnice, kde bývá otevřeno vždy ve středu, bude v ten den uzavřeno. Nejbližším úředním dnem bude pak pátek 2. ledna, kdy jsou úřední hodiny stanoveny od 8 do 13 hodin, a to pro všechny klienty úřadu práce.," prozradila ředitelka kontaktního pracoviště v Rokycanech Iveta Šimanová.

Česká správa sociálního zabezpečení zůstává prakticky beze změn. Od vedoucí jsme se dozvěděli, že platí běžné úřední hodiny, pouze 31. prosince se doba zkracuje ze 17. hodiny na 13. hodinu.