Památkáři rozhodnutím vydaným odborem školství a kultury Městského úřadu v Rokycanech schválili nutnost restaurování. Demontáž a odvoz značně poškozené sochy českého světce provedla specializovaná firma. Památka zamířila do dílny v Kozojedech, za akademickou sochařkou a restaurátorkou Helenou Štěrbovou – Jahodovou. Sdělila nám, že pískovec se na povrchu výrazně drolil a smýval tak sochařskou modelaci detailů. Částice s sebou snášely i cenné fragmenty barevných povrchových úprav, které se ještě zachovaly. Po zpevnění kamene budou upevněné k podkladu. „Svatozář se dočká konzervování a poté přezlacení, následně bude vrácená na místo. Vrchol kříže doplní nový kámen a trhlina v podstavci bude vnitřně vyztužená,“ sdělila Jahodová.

„Na uvedenou restaurátorskou akci dostalo město Zbiroh dotaci z prostředků Plzeňského kraje ve výši sto tisíc korun. Celkové náklady na provedení prací jsou ale prozatím odhadnuté na více než sto šedesát tři tisíc, to znamená, že zbytek uhradí město,“ sdělil tajemník Pavel Vlček.

Vyléčená socha by měla být v plné parádě zpět na svém místě už na podzim.