Motorista jim předložil zelenou kartu a osvědčení o registraci vozidla. Řidičský průkaz nikoliv s odůvodněním, že si doklady zapomněl doma.

Muži zákona však zjistili, že kontrolovaný žádné takové osvědčení nevlastní. Minimální náplastí pro přistiženého chlapa může být negativní zkouška na požití alkoholu.