Vyčleněných je na ni 1 000 000 Kč, přičemž rada schválila jednu žádost ve výši osm tisíc a doporučila zastupitelstvu rozdělení dotací ve výši 815 tisíc Kč celkem čtrnácti obcím. Částka 80 tisíc korun je z Rokycanska navržená obcím Dobřív, Svojkovice a z Plzně-severu pro Kralovice.