Nadšenci měli v plánu uklidit hřiště na koupališti. Vzápětí se představitel Svojkovic přesunul do volební místnosti a vyzvídal zda je vše v pořádku. „O jídlo se ale starosta (mimochodem sám vynikající kuchař) nepostaral. „Prý jsme všechny vypasené,“ smála se předsedkyně komise Ivana Polková s tím, že se s kolegyněmi důkladně předzásobila.

Za prvních 120 minut evropského aktu tu v pátek zaregistrovali Svojkovičtí osmnáct voličů. Nevypadalo to, že by se ženy vypravily s přenosnou urnou za některým ze spoluobčanů. Pochopitelně, že nás zajímaly další novinky. Dnes například dojde k otevření dlouho uzamčeného motorestu. Na osmý červnový den je pak plánovaná oslava Dětského dne.