Svědčí o tom několik dotačních stimulů. „V první řadě půjde o opravu vodní nádrže. V překladu tedy koupaliště a počítáme s celkovou částkou přes dva miliony korun. Kolik by přidalo ministerstvo zemědělství, to dosud nevíme, ovšem každou částku vítáme,“ zdůraznil starosta obce Oldřich Hádlík. Rekonstrukce by se podle jeho vyjádření týkala límce vodní plochy, stavby brouzdaliště, opravy jezu, vpustě i výpustě nádrže. Celou operaci by pak dovršil uzavřený filtrační okruh s UV lampami a kořenovou čistírnou. „Zároveň děkuji brigádníkům, kteří tu loni dno i okolí nádrže vyčistili. A pak také Miroslavu Hrubcovi za spoustu odvedené práce,“ dodal Hádlík.

Mezi další zamýšlené investice se řadí nová tvář společenského sálu v motorestu, rozšíření dětského hřiště o nové prvky prodloužení obecního vodovodu nebo oprava místní komunikace U Holotů.