Svědčí o tom skutečnost, že do třinácté hodiny jich odvolilo 44% ze 328 oprávněných, a ve finále, o hodinu později, výsledek činil 48,17%.Jinak byla podle členek komise návštěvnost hodně průběžná. „Nám to tak uteklo, a to jsem se bála, co tu budeme dva dny dělat. Příště jdeme znova, viď, Moni,“ konstatovala ke své sousedce Monice Zikmundové, ale i všeobecně, Jitka Zíbarová. V týmu nechyběly ani zkušené komisařky – Stanislava Francová, Naďa Bohuslavová, Olga Stuchlíková a Marie Oppová. I tak se ale dočkaly jednoho překvapení. „Pardovských přišli odvolit a najednou se Vladislava vrátila a přinesla nám celou mísu úžasných mini zákusků,“ pochlubily se. „Aby toho nebylo málo, z motorestu jsme si objednaly pizzu. Tady se nedá zhubnout,“ smála se Francová.

Během služby je také dvakrát v rámci kontroly okrsků navštívili policisté. „V pátek na té strašně zničené cestě do Hůrek ještě ke všemu píchli,“ litovaly je komisařky.

Do volební místnosti zavítal i nejstarší volič obec, kterému bylo 87 let. Prvovoličkou se naproti tomu stala slečna, jež v březnu oslavila osmnáctiny.
Největší přízni voličů se podle obdržených hlasů těšili Petr Mudra (126 – 14,81%) a velmi těsně ho stíhající Václava Hrubcová (121 – 14,2). Třetí pozice v žebříčku hlasování připadla Romanu Brotánkovi, dále se členy nového zastupitelstva stanou Antonín Mráček, Jiří Jakub Mráček, Václav Holota a Vladislava Stehlíková.