Po pondělním zahájení i včera pokračovaly základní školy okresu v testování žáků z mateřštiny, cizích jazyků a matematiky.

Do celostátní akce už například vstoupila i ZŠ TGM. „Výsledek prověřování by neměl sloužit k vytváření žebříčku úspěšnosti škol. Metodické pokyny ho vysloveně cílí k tomu, aby sami žáci mohli porovnat své znalosti a určený je také pro vnitřní potřebu školy," uvedla ředitelka Alena Halířová. Marcela Sobotková, která dohlížela na zvládání testu z českého jazyka v páté třídě, dodala: „Toto prověřování vlastně nahrazuje naše vlastní, které si děláváme, abychom věděli, v čem má kdo nejasnosti a co s ním docvičit," konstatovala.

„Doufám, že jsem to zvládla," řekla nám po absolvování Kateřina Tomanová. „Nic mě nezaskočilo, myslím, že dopadnu dobře," přidala se Monika Prantnerová. „Bylo to vlastně takové průměrně náročné opakování," zvažovala. „Něčemu jsem ale na první pohled hned neporozuměla, někdy se otázky musely víc zvažovat," objasňovala Nicol Vaněčková. „Děti hodně spěchaly, chtěly mít test rychle za sebou. Pak jim zbytečně vybyl čas. Zadání si přitom od nich vyžadovalo pozorné čtení, aby dobře porozuměly," podotkla Sobotková. Podobného názoru je i ředitelka ejpovické malotřídní školy Eva Manclová. „U nás máme pouze jednoho páťáka. Upozornila jsem ho, aby si zadání přečetl celé a důkladně. Na to žáci často zapomínají." Podle Manclové pak dosáhl výborného výsledku.

„Museli jsme přečíst hodně pokynů a často v obsáhlejším textu hledat odpovědi, Navíc mi test ke konci spadl a nechtěl se už načíst," popisovala Kristýna Svobodová ze ZŠ TGM. „Já zase dlouho čekal, než se mi to vůbec načte. Trochu mě to znervózňovalo, protože se mi krátil čas na práci. Ale nebylo to nakonec tak těžké," mínil David Vrbecký. „Škoda, že jsme si po splnění testu nemohli ověřit výsledky. Podařilo se to jen jednomu z nás. Síť byla zahlcená," litovali žáci.