Velký jarní úklid Rokycanska je zde. Sdružení měst a obcí Polygon ve spolupráci se společností Rumpold–R připravilo svoz nebezpečných složek komunálního odpadu prakticky v celém okrese.

„Začínáme v sobotu 26. března na osmi místech. V Těních od 8 do 8.10 hodin proti restauraci, v Cheznovicích od 8.20 do 8.40 za hasičskou zbrojnicí, v Kařízku před úřadem v 8.45 až 8.50, v Kařezu u prodejny od 8.50 do 9.05, v Cekově na návsi od 9.10 do 9.20, v Holoubkově na parkovišti od 9.35 do 10.15, ve Svojkovicích od 10.25 do 10.45 a ve Volduchách v rozmezí 12.10 až 12.40 hodin,“ uvedla pracovnice zmíněné rokycanské firmy Yvetta Klučková.

Odebírány budou barvy. pesticidy, chemikálie, autobaterie, pneumatiky bez disků, oleje i drobné domácí elektrospotřebiče nebo světelné zdroje.